Frivillighuset

Hvor og tider

Under den nuværende corona pandemi er det ikke muligt at have åbent for besøgende.

Der må indtil videre rettes henvendelse direkte til foreningerne.