Frivillighuset

Om Frivillighuset

Frivillighusets logo kan ses som midtpunktet, der symbolisere Frivillighuset,
mens den yderste cirkel symboliserer den kreds af foreninger og organisationer, som er repræsenteret i Frivillighuset.

Frederikssund Frivillighus er nogle lokaler, som frit kan benyttes af alle foreninger og organisationer, som udfører frivilligt socialt arbejde og som er tilknyttet Frivillighuset.

Ansøgning om optagelse sendes til formanden på mail: b.schousboe@outlook.dk

Lokalerne er stillet til rådighed af Frederikssund Kommune. Et Brugerråd, valgt af de frivillige foreninger, står for den daglige drift.

Indretning:

Frivillighuset er indrettet på Lundevej 7 med indgang gennem gangdør med kode/alarm.

Den ansvarlige for arrangementet skal åbne og har ansvar for arrangementet.

Der er kørestols rampe ved hoveddøren.

Lokalerne

Entre: Med foreningernes skabe samt garderobestang og holdere til pjecer m.m.samt
            en opslagstavle til aktuelle meddelelser, lokaleoversigter m.m.

Kontor:             Kun til Brugerrådet

Mødelokale A. Er indrettet til 15 personer 

Mødelokale B. Er indretter til 10 personer

Mødelokale C. Er indrettet til 30 personer med mulighed for at inddrage lokale B, så man kan være 40 personer, da der er en skydevæg mellem disse lokaler

Køkken: Fælles køkken med 2 kaffemaskiner, 2 elkedler, 2 opvaskemaskiner, 1 ovn samt en lille kogeplade.

Husk at rydde op hver gang køkkenet er blevet benyttet

Toiletter: Der er 1 handicaptoilet samt et lille toilet ved køkkenet.

LOKALERNE KAN IKKE UDLÅNES TIL PRIVATE

Foreningerne booker selv deres ønsker om lokaler, men reservationen er først gældende, når den bliver bekræftet.

Ved problemer i forbindelse med bookningen rettes henvendelse til:

Henny Bøgh

Mail.: hboegh@post2.tele.dk
Mobil: 2099 5435

Brugerrådet

Formand:  Bente Schousboe
Mobil: 2041 2487

Næstformand og sekretær
Thomas Wester
Mobil: 2814 4031

Kasserer
Pia Omdal
Mobil: 5042 2492

Bestyrelsesmedlem
Kirsten Folke

Bestyrelsesmedlem og webmaster
Henny Bøgh
Mobil: 2099 5435

Suppleant til bestyrelsen:
Kirsten Folke
Mobil: 3082 3796